Lưu ý hẻm của căn nhà hẻm quận Tân Phú giá rẻ

Đối với hẻm cụt: Không nên chọn mua căn nhà hẻm quận Tân Phú giá rẻ ở cuối vị trí hẻm cụt đâm thẳng vào vì các luồng gió độc thổi thẳng, dễ