Vi sao giới đầu tư đầu tư vẫn tìm đổ tiền vào bất động sản quận Phú Nhuận

Hạ tầng cơ sở và các tiện ích: Những điều này rất quan trọng đối với mua nhà ở trung tâm thành phố như quận Phú Nhuận. Quận Phú Nhuận là