Bất động sản Quận 8 hấp dẫn nhờ hạ tầng phát triển

Dự án xây dựng cầu Bình Tiên bắc qua kênh Đôi và dự án chỉnh trang đô thị bờ Nam kênh Đôi hiện đang là tâm điểm của khu vực. Theo giới chuyên môn, hai